Isteydi: Mga diskursong nabuo sa tambayan

Tuesday, March 28, 2006

Ang Litanya ng Bakit

Bakit ba ang tao ay mahilig magtanong ng bakit? Bakit kailangan na tuwing makakamtan mo ang kasagutan ng iyong tanong ay susundan mo ito ng tanong na bakit? Bakit ba ang tao ay mahilig magtanong ng bakit kahit na maraming pagkakataon na ang mga tanong na bakit ay tila walang kasagutan? Bakit ba talaga natin ninanais na masagot ang mga tanong na bakit kahit alam natin na hindi sa lahat ng tanong ay may kasagutan? Bakit kapag sasagot ka sa isang katanungan ay kailangang may baon ka ng sagot sa susunod na tanong na walang iba kundi ang tanong na bakit?

Bakit madalas na kapag sinabi mo sa isang tao na mahal mo siya ay sunod niyang itatanong ay kung bakit mo siya iniibig? Bakit di niya alam na mahirap talagang ipaliwanag ang pag-ibig? Bakit di natin naiisip na may mga bagay na mahirap ipaliwanag? Bakit kapag may isang bagay kang nagawa ay kailangang alam mo kung bakit mo ito ginawa? Bakit kasi lahat ng bagay ay kailangang may dahilan? Bakit kasi ang tao ay parang ginawa para mag-usisa sa mga bagay-bagay sa kanyang paligid? Bakit kasi hindi niya matiis na hindi malaman ang dahilan ng mga pangyayari? Bakit kailangang malaman niya ang buong katotohanan kahit na hindi naman ito hinihingi ng pagkakataon? Bakit hindi niya alam na minsan napakasakit ng katotohanan? Bakit kasi ang katotohanan ay hindi maaring maikubli? Bakit sa isang banda ay higit na mainam na hindi na lamang ilahad ang buong katotohanan para wala na lang masasaktan?

Bakit kasi ang tanong na bakit ay sadyang napakakomplikadong tanong? Bakit mahirap sagutin ang tanong na bakit? Bakit pa kasi naisipan ng tao na magtanong ng bakit? Bakit kasi ang tao parang napakaintrimitido? Bakit parang nabubuhay lang ang tao para malaman niya ang sagot sa bakit? Bakit hindi niya ba kaya mabuhay kung hindi siya magtatanong ng bakit? Bakit hindi niya kay hindi magtanong ng bakit sa isang araw? Bakit kasi madaming tanong ang tao? Bakit kaya hindi na lang mag-imbento ang mga siyentipiko ng isang mekanismo o makina na kayang sumagot ng lahat na tanong na bakit? Bakit kasi hindi na lang pinag-aralan ni Sigmund Freud, Karl Marx, Max Weber, Carl Jung, Jean Piaget, Simone De Beauvoir, Cora DuBois, Friedrich Nietzsche, Jose Rizal, Rolando Tolentino, Dra. Margarita Holmes, Xerex Xaviera, Prof. Jerome Bailen at marami pang iba kung bakit ang tao at ang kanyang lipunan ay mahilig magtanong ng bakit, o kung meron mang pag-aaral tungkol sa tanong na bakit, bakit hindi ko alam o bakit hindi ko ito napag-aralan?

Bakit kaya hindi napapag-usapan sa loob ng silid-aralan kung bakit nagtatanong ng bakit? Bakit ang mga mag-aaral ay mahilig magtanong ng bakit ngunit sadyang hindi nila alam kung bakit normal na lang sa kanila ang magtanong ng bakit? Bakit kaya ang mga estudyante ay nag-aaral kahit minsan ay wala naman talaga silang kongkretong dahilan kung bakit sila nag-aaral, o kung meron man, bakit parang minsan ay hindi ito akma sa tunay na layunin ng pag-aaral, ang karunungan? Bakit minsan pumapasok na lang sila hindi para sila ay may matutunan kundi para lamang makakuha ng mataas na grado? Bakit kaya kailangan nilang mangopya? Bakit, ang mataas na grado lang ba ang tunay na sukatan ng karunungan?

Bakit kasi ang dami kong tanong na bakit? Bakit kasi ang pakialamero ko? Bakit ko kasi naisipan pa ang proyektong ito? Bakit kasi hindi na lamang ako sumama sa ibang grupo? Bakit kasi naisipan kong magsulat ng artikulong tungkol sa bakit? Bakit hindi na lang tungkol sa tanong na Ano ang isinulat ko? Bakit ba wala akong maisulat bukod dito? Bakit hindi ko alam kung bakit?

Bakit parang naiinis ka na sa akin? Bakit mo kasi tinapos basahin itong artikulo kong pinamagatang Litanya ng Bakit na puro bakit lang naman at walang kasagutan tungkol sa bakit? Bakit ka kasi kumuha ng kopya? Bakit, wala kang tanong na bakit? Bakit???

1 Comments:

  • raven! c luther to...still remember this one back in the day...

    By Blogger Admin, at 10:41 AM  

Post a Comment

<< Home